De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars hebben bevestigd dat ‘fysiotherapie op afstand’ mogelijk is onder de prestatiecode van een reguliere zitting bij de fysio.

De bevestiging van de NZa biedt veel kansen voor HWO gebruikers, wij zijn dan ook erg blij met de beslissing van de NZa. Zorgverzekeraars volgen het beleid van de NZa en in de ‘Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020‘ staat dat de fysiotherapeut digitale zorg kan declareren: “De zorgaanbieder kan gebruikmaken van de beschreven reguliere prestaties om digitale zorg te declareren. In de paramedische sectoren zijn dat vaak prestaties voor een zitting, zoals een zitting op afstand via een beeldschermcontact. Dit kan via code 1000 gedeclareerd worden.

Voorwaarden voor online fysiotherapie

Dit betekent dat een zitting niet meer per se fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats dient te vinden. Er worden wel een aantal eisen gesteld door de zorgverzekeraars:

  • Er moet een bestaande behandelrelatie zijn om te declareren onder prestatiecode 1000;
  • De behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan de behandeling in een praktijkruimte;
  • Een videoconsult moet aan de kant van de fysiotherapeut plaatsvinden in een ‘goed geoutilleerde ruimte’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ruimte privacy moet bieden en dat de communicatie beveiligd moet zijn;
  • De fysiotherapeut moet gebruikmaken van een speciaal hiervoor bedoelde online fysiotherapie-oplossing, waarbij meer mogelijk is dan alleen videoverbinding, zoals het volgen op afstand en delen van materiaal.

Naast de voorwaarden adviseren de zorgverzekeraars om goed vast te leggen in het behandeldossier dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en er akkoord is vanuit de patiënt om misverstanden te voorkomen. Binnen MijnZorgApp worden al deze mogelijkheden geboden.

De online zorg weg ligt open voor fysiotherapeuten

Door het beleid van de NZa ligt de weg open voor fysiotherapeuten om een start te maken met de behandeling op afstand. Er hoeft geen aparte prestatie te worden aangevraagd als een fysiotherapeut en zijn patiënt samen kiezen voor behandeling op afstand in plaats van een fysieke zitting.