Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over e-health. Toch is het aanbod in e-health groter dan het gebruik ervan. Uit de e-health monitor 2019 komt naar voren dat E-health kan leiden tot een afname van de werkdruk als de randvoorwaarden goed zijn. De tijd is rijp om samen handen en voeten te geven aan een betere inbedding van e-health in de zorg. Dit blijkt uit de zevende editie van de eHealth-monitor van Nictiz en het Nivel met als titel ‘Samen aan zet!’ Minister Bruno Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam op vrijdag 1 november het eerste exemplaar van de eHealth-monitor 2019 in ontvangst uit handen van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

Zorgverleners zien noodzaak in van e-health toepassingen

Uit het onderzoek blijkt dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van e-health. Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. Zo ervaren zorgverleners tijdwinst door beter overzicht en inzage op afstand met behulp van e-health. Dit is erg positief nieuws voor MijnZorgApp en HWO, waarbij zorg op afstand mogelijk wordt gemaakt!

Goede technologie en aansluiting op zorgprocessen cruciaal

De eHealth-monitor 2019 laat zien dat de inzet van e-health een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden. De ondervraagden zijn het over een ding eens: de technologie moet goed werken om e-health goed te kunnen gebruiken en het moet ook goed aansluiten op de zorgprocessen binnen en tussen de zorginstellingen. Alle spelers in het zorgveld zijn nu aan zet om e-health zorgbreed in te voeren en te gaan gebruiken.

Lees het gehele rapport