Alle huiswerkoefeningen ook beschikbaar in MijnZorgApp

Toegankelijk en actief!

Over MijnZorgApp

MijnZorgApp is een multifunctionele mobiele app. Naast dat de ruim 15.000 huiswerkoefeningen gekoppeld zijn aan de app, krijgt een cliënt ook automatisch afspraak herinneringen via de app binnen. De huiswerkoefeningen zijn al door de therapeut geselecteerd, dus jouw cliënt krijgt alleen de voor hem of haar relevante oefeningen te zien. Dit gaat aan de hand van pushberichten. Dit betekent dat cliënten automatisch bericht ontvangen wanneer het weer tijd is voor de volgende huiswerkoefening.

Voordelen MijnZorgApp

  • No-show percentage neemt af.
  • Mogelijkheid om blended therapie toe te passen in de praktijk.
  • Biedt extra toegevoegde waarde aan je cliënten.
  • De app is altijd bereikbaar, beveiligd en toegankelijk.
  • Cliënten ontvangen automatische afsprakenreminders en reminders om huiswerkoefeningen uit te voeren.
  • Cliënten ontvangen de voor hen relevante huiswerkoefeningen op hun mobiel in zowel video als foto met tekstuele uitleg.
  • Therapeut kan zelf een oefenprogramma per aandoening/cliënt samenstellen.
  • Gemakkelijk en snel in gebruik voor zowel therapeut als cliënt.
  • Branded app (app in je eigen huisstijl) en ook zo te downloaden in de app en play store.

HWO in combinatie met MijnZorgApp

Maak je al gebruik van de AfsprakenApp of van huiswerkoefeningen.nl (HWO) en wil je nu gebruik gaan maken van de gecombineerde oplossing? Dat kan heel eenvoudig! Je abonnement op huiswerkoefeningen.nl of op de AfsprakenApp wordt dan omgezet naar de totaal oplossing. Kijk voor de mogelijkheden op mijnzorgapp.com.

  • Neem contact op: