Wat is je functie en wat zijn je taken/verantwoordelijkheden

Ik ben sinds september werkzaam bij MijnZorgApp (MZA) en Huisweroefeningen.nl (HWO) als productspecialist. Dit betekent dat ik, samen met mijn collega Koen, verantwoordelijk ben voor het uitdragen en verbeteren van onze applicaties. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat bestaande gebruikers zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van onze diensten door ze te helpen wanneer er problemen optreden, of door trainingen te verzorgen. Ook zorgen wij dat de installatie van onze diensten bij nieuwe klanten goed verloopt zodat de klant zo snel mogelijk aan de slag kan wanneer deze HWO of MZA wil gaan gebruiken. Naast dat staan wij tussen klant en ontwikkelaar, en zorgen wij dat tips en verbeterpunten van klanten worden doorgevoerd om zo onze diensten te blijven verbeteren. Wij houden ons ook nog bezig met een stukje financiën en marketing van de diensten. Kortom, eigenlijk doen wij alles, haha!

Wat is je achtergrond, kom je zelf uit de zorg?

Ik heb fysiotherapie gestudeerd en heb dat in 2017 afgerond. Vervolgens ben ik gaan werken als therapeut en ben ik een master zorgmanagement gaan volgen aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Deze master ga ik, als alles goed gaat, volgend jaar afronden.

Ben je nu nog steeds werkzaam als therapeut, naast HWO/MZA?

Ja, ik werk nog een dagdeel als therapeut maar dan in de medische fitness, dus dat is meer begeleiden dan echt therapeutisch handelen. Dit ben ik blijven doen om feeling met de praktijk te houden. Om als therapeut nog meer te blijven werken had ik helaas geen tijd meer voor.

Je bent zelf dus ook fysiotherapeut. Waarom heb je voor deze functie gekozen?

Ik vind fysiotherapie een geweldig vak, maar ik zocht iets wat beter aansloot op de master die ik doe. Vorig jaar hebben wij op school het onderwerp e-health ruimschoots behandeld, dus toen ik gevraagd werd voor deze functie ben ik daar enthousiast op ingegaan.

 Wat houdt e-health volgens jou in? En wat vind je dan zo interessant aan e-health? 

E-health is een containerbegrip, wat grofweg alle informatie en communicatietechnologie binnen de zorg inhoudt maar waarmee in het specifiek vaak de toepassingen die zorgverleners aanbieden aan patiënten worden bedoeld, zoals HWO en MZA! Ik denk dat E-health mogelijk een oplossing kan zijn voor een aantal problemen die wij in de zorg, en in de fysiotherapie in het specifiek, tegenkomen, zoals de stijgende zorgvraag en de afnemende tijd die een zorgverlener hierdoor aan één patiënt kan besteden.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van MZA en HWO voor praktijken? 

Ik ben van mening, als therapeut, dat zelfmanagement en zelfredzaamheid van een patiënt fundamenteel is voor een goede behandeling. Huiswerkoefeningen vormen bij bijna alle klachten een groot deel van de behandeling en deze worden alleen nog wel eens vergeten; dat is begrijpelijk. Door een applicatie als HWO of MZA help je de patiënt constant bezig te zijn met zijn of haar zorg, onafhankelijk van plaats en tijd. Ik denk dat je op deze manier zelfmanagement en zelfredzaamheid kan stimuleren. Voor de gehele fysiotherapie liggen grote kansen op het gebied van e-health, en MZA en HWO dragen daar aan bij!