De ontwikkelingen op het gebied van e-health gaan razendsnel. De adoptie in de markt blijft echter nog enigszins achter. Zorgprofessionals zijn vooral huiverig dat zij met behulp van digitale tools niet dezelfde kwaliteit kunnen bieden aan hun cliënten. Toch lijkt het digitaliseringsproces niet te stoppen te zijn. Voor het HealthTrain e-magazine hebben wij aan een aantal bekende namen in de zorg de vraag gesteld of wij nog om e-health heen kunnen? Met dit inspirerende e-magazine willen wij zorgprofessionals informeren over de ontwikkelingen, de noodzaak en de talloze mogelijkheden van blended care. 

 

Waarborgen van zorg

Als we in de toekomst de kwaliteit van de zorg willen borgen, dan is een andere inrichting van onze zorgprocessen en -trajecten cruciaal. Kijkend naar digitalisering is er in 2020 een kentering gekomen, toen de noodzaak hoog was. Inmiddels zijn niet alleen de cliënten en de zorgprofessionals, maar ook de zorgverzekeraars en de politiek zich ervan bewust geworden dat digitale oplossingen een vaste rol spelen in de zorg. 

 

Miljoen downloads van MijnZorgApp

 

Conclusies uit beschikbare data

Wij zien deze kentering goed terug in de cijfers omtrent het gebruik van omtrent onze zorgapps. MijnZorgApp is inmiddels bijna een miljoen keer gedownload. Het gebruik ervan levert een schat aan waardevolle informatie op. In het e-magazine laten we Ted Doomen, operationeel directeur van HealthTrain, aan het woord over de conclusies die we kunnen trekken uit deze beschikbare data. Het blijkt dat de functionaliteit ‘afspraak verzetten’ in de app voor een enorme kostenbesparing heeft gezorgd bij praktijken die de app gebruiken. Gerard Boschman, directeur Intramed B.V. biedt in het magazine een kijkje in de keuken van zowel de administratieve als de zorginhoudelijke voordelen die blended care oplevert voor zorgprofessionals en cliënten. 

 

In gesprek met zorginkoper VGZ 

Verder zijn we in gesprek gegaan met Caroeline Stevens, Zorginhoudelijk Adviseur Paramedie Zilveren Kruis. Zij is van mening dat blended care de substitutie van de zorg verder gaat helpen. Dr. Henri Kiers, directeur Hogeschool Utrecht en voorzitter Stichting Keurmerk Fysiotherapie geeft zijn visie op de meerwaarde die de combinatie fysieke en online zorg heeft. Hij ziet het als een prachtige kans om de zorg een stap verder te brengen en te verbeteren. Uit het promotieonderzoek van Mark van Tilburg van dezelfde hogeschool komt naar voren dat cliënten meer betrokken zijn bij hun herstelproces door blended te werken. 

In het e-magazine lees je tevens de ervaring van praktijkeigenaar Dr. Wim Hullegie, fysiotherapeut bij Hullegie & Richter Fysiotherapie en directie-adviseur FysioHolland. Wim merkt dat zowel zijn cliënten als hijzelf er steeds enthousiaster over worden naarmate de digitale tools vaker worden ingezet. Ook laten we een cliënt aan het woord die MijnZorgApp dagelijks ter ondersteuning gebruikt in haar revalidatietraject. 

 

Inspiratie om meer blended te werken

Laat het e-magazine een mooie inspiratie voor je zijn om meer vertrouwd te raken met blended care. Want: digitalisering in de zorg is niet morgen maar vandaag!

Lees hier het e-magazine E-HEALTH = HEALTH