“Getekende draadpoppetjes kunnen definitief de deur uit”

Interview met Rene Mol, Blue Sky Ergonomics

Rene Mol – Blue Sky Ergonomics “Van origine ben ik fysiotherapeut en vanuit die kennis en kunde ben ik nu mede eigenaar van Blue Sky Ergonomics en adviseur Ergonomie & Fysieke belasting. Wij richten ons op de preventie van fysieke klachten die ontstaan op de werkplek en op het behoud en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers. Wij gebruiken daarbij online huiswerkoefeningen, ter ondersteuning van onze dienstverlening.”

 

Bewustwording eigen rol in belastbaarheid

“Onze missie is om mensen op hun werkplek bewust te maken van de rol die ze zelf spelen in hun fysieke belastbaarheid. Op aanvraag van een bedrijf voeren wij een onderzoek uit naar fysieke omstandigheden op de werkplek. Kunnen er prettigere werkomstandigheden gecreëerd worden, zijn er al hulpmiddelen aanwezig en worden die juist ingezet of kunnen er wellicht nog middelen aangeschaft worden die de duurzame inzet van medewerkers kunnen verbeteren? Wij maken het bedrijf en de medewerkers bewust van verbeterpunten en reiken hen de digitale tools aan, maar zij moeten daarna zélf de regie nemen. Of de aanvraag nu geïnitieerd wordt vanuit regelgeving en curatief of preventief van aard is, voor ons is de crux om mensen mee te krijgen en bewustwording te creëren.”

 

Digitale oefeningen omarmd door alle leeftijden

“In de bewustwording van de fysieke belastbaarheid zien wij een duidelijk onderscheid naar leeftijd. Jonge mensen zorgen over het algemeen beter voor zichzelf. Zij zijn meer in balans. Zij maken al keuzes om 4 dagen te werken en minder stress te ervaren, zij hechten waarde aan gezonde voeding en fit blijven.  Bij de wat oudere mensen is er een noodzaak om met hun lichaam bezig te zijn. Zij ervaren klachten en zijn door schade en schande wijs geworden dat zij dingen anders moeten doen. De tussengroep is wat nonchalanter en lastiger mee te krijgen. Zij belasten hun lichaam wellicht niet goed, maar ondervinden (nog…) geen klachten. Voelen zij iets, dan pakken zij in eerste instantie liever een pijnstiller dan dat ze zelf actief met hun belastbaarheid aan de gang gaan. In de inzet van digitale tools, zien wij gelukkig geen onderscheid in de leeftijdsgroepen. Hoewel jongeren zijn opgegroeid in het digitale tijdperk waarbij internet en apps volledig geïntegreerd zijn in alles wat zij doen, zien wij dat de digitale oefeningen door alle leeftijdsgroepen opgepakt worden.”

 

“Waar wij voorheen nog draadpoppetjes tekenden als wij oefeningen voorstelden, gebruiken wij nu een gerichte selectie uit de meer dan 10.000 duidelijke, heldere oefeningen en beschrijvingen uit deze portal.” 

 

Professionalisering met digitale hulpmiddelen

“Om een professionaliseringsslag te kunnen maken in onze dienstverlening, hebben wij actief gezocht naar online tools. Digitale oplossingen die helpen om mensen ook na ons bezoek het belang van een juiste werkhouding en de juiste manier van trekken en tillen onder de aandacht te kunnen blijven brengen.

Wij kwamen uit bij huiswerkoefeningen.nl. In deze beveiligde online omgeving kunnen wij op maat een oefenprogramma samenstellen voor werknemers afhankelijk van hun klachten of wensen. Waar we voorheen nog draadpoppetjes tekenden als wij oefeningen voorstelden, gebruiken wij nu een gerichte selectie uit de meer dan 10.000 duidelijke, heldere oefeningen en beschrijvingen uit deze portal. ”

 

Gerichte huiswerkoefeningen

“Over algemene richtlijnen met betrekking tot een goede werkhouding is genoeg te vinden op internet. Huiswerkoefeningen.nl biedt juist de mogelijkheid om per werknemer, per specifieke klacht goed inzichtelijk te maken met beelden wát er fysiek aan de hand is en waaróm een werknemer bepaalde klachten ervaart. Afhankelijk van de klachten stellen wij een aantal oefeningen samen, die bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op spierversterking, mobiliseren, coördinatieoefeningen, of heel gericht op het Si gewricht. Het is fijn dat het systeem ruimte biedt om frequenties en filmpjes toe te voegen, maar ook bepaalde beschrijvingen aangepast kunnen worden aan de specifieke werksituatie. Niet iedereen heeft natuurlijk de beschikking over een foamrol op kantoor of kan languit op de grond gaan liggen om een oefening uit te voeren in een productiehal.”

 

Digitale tools integreren in werkomgeving

“Mensen vertonen van nature ‘economisch gedrag’. Ze zijn soms een beetje lui wat hun lichaam betreft. Ze gaan lekker tegen een rugleuning aanhangen, gebruiken hulpmiddelen niet omdat ze die dan ‘he-le-maal van de gang’ moeten pakken. Het is allemaal menselijk, maar dankzij de digitale oefeningen kunnen wij ze bewust keuze maken wél even te gaan verzitten, te  lopen of de rugleuning van hun bureaustoel los te zetten. Wij hebben de huiswerkoefeningen zelfs in het productieproces weten te integreren. Bij verschillende stations van een productielijn worden plaatjes vanuit huiswerkoefeningen uitgeprint en kunnen mensen op gezette tijden bijvoorbeeld hun hamstring rekken of strekken aan een rekstok. Bij dit soort dingen merken wij dat als iedereen het doet, het niet meer raar voelt en de bereidheid om het zelf ook op te pakken omhoog schiet.”

 

Preventieve zorg

“Wij krijgen erg positieve berichten over hoe het traject met de online oefeningen in elkaar steekt. De oefeningen op video met extra uitleg kunnen  door ons voorzien worden van een frequentie per periode. Na twee weken bellen wij mensen na om het verloop te bespreken en bij te sturen waar nodig om ervaren klachten te verminderen. Ons doel is niet om van mensen topsporters te maken, maar wij kunnen de oefeningen wel opbouwen volgens ieders eigen tempo en verder komen dan enkel curatieve doelstellingen. Het uiteindelijke doel is dat wij mensen bewust maken van hun bewegingsritme en vaste patronen en structureel bijdragen aan de zelfredzaamheid van werknemers.”