Onderzoek van het Amsterdam UMC en Radboud UMC in samenwerking met internationale wetenschappers naar gezond ouder worden wijst uit dat online coaching en eHealth oplossingen, ouderen kunnen helpen bij het werken aan een gezondere leefstijl. Het zou mogelijk het risico op hart- en vaatziekten en dementie kunnen verlagen. 

Onderzoek naar toepassen ehealth bij ouderen

In totaal deden ruim 2700 personen ouder dan 65 jaar die een mee aan het onderzoek. De deelnemers kwamen onder andere uit Nederland en hadden allemaal een verhoogde kans op hart- en vaatziekten of dementie. De behandelgroep, bestaande uit de helft van de deelnemers, kreeg via internet contact met een coach en toegang tot de e-Health-omgeving. De deelnemers stelden doelen voor een gezonder leefpatroon.

Online gezondheidsinformatie

Aandachtspunten hierbij waren hoge bloeddruk, gebrek aan lichaamsbeweging, overgewicht, roken en een hoog cholesterol. Samen met een coach werd bijgehouden hoe hun gezondheid verbeterde. De andere helft van de deelnemers, de controlegroep, kreeg toegang tot online gezondheidsinformatie, maar zonder de hulp van een coach.

eHealth platform

Van de behandelgroep, ondersteund door een coach, had na 18 maanden 90 procent zelf een of meerdere gezondheidsdoelen gesteld. De onderzoekers zagen bij de gezondheid van de deelnemers een bescheiden, maar significante, verbetering. Gekeken werd naar het effect op een samengestelde maat voor het risico op hart- en vaatziekten. Die bestaat uit bloeddruk, BMI en cholesterol.

Het effect was het grootst bij de deelnemers die het meest actief waren op het eHealth-platform en meerdere gezondheidsdoelen stelden. Met elk gezondheidsdoel dat gesteld werd, verbeterde de score die het risico op hart- en vaatziekten weergeeft, zo concludeerde het onderzoek.

Digitalisering van de zorg

e-Health toepassingen zoals in dit onderzoek tonen aan dat de digitalisering van de zorg een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Een ontwikkeling die in Nederland onder andere ook al te zien is bij steeds meer zorgdisciplines. Binnen MijnZorgApp bieden wij ook veel huiswerkoefeningen voor geriatriefysiotherapie. Daarnaast staan er in HWO ook de wetenschappelijk onderbouwde e-Exercise programma’s.

Lees het volledige bericht op de website van ICT&Health